Prekestolhytta

Arkitektkonkurranse 199x. Hytte ble plassert pa brinken ned mot Lysefjorden, ikke der den skulle ligge ifølge konkurranseprogrammet.