Byggherre
Borgen AS
Arkitekt
Thorir Helgason hos Asplan Viak i samarbeid med Code Arkitekter
År
2005
Størrelse
1200 m2