Lagårdskleivå bru

Gang- og sykkelbro i Stavanger. Byggeår 1997.