Enebolig Sleireveien

Tilbygg til gammel enebolig i Sleireveien i

Sandnes.